Vhodné materiály:

 • zbytky ovoce, zeleniny a květin
 • lepenka, papír. ručníky
 • posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky
 • třísky, piliny, hobliny, kůra
 • trus hospodářských zvířat         (králíci, slepice)
 • popel ze dřeva

Nevhodné materiály:

 • zbytky jídel
 • chemicky ošetřené materiály
 • rostliny napadené chorobami
 • slupky z tropického ovoce, pecky
 • popel z uhlí
 • noviny a časopisy
 • oddenkový plevel
 • sáčky od vysavačů

Základní podmínky pro kompostování s EM:

 • vstupní materiál pro kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, žížal atd.)
 • ideálně v poměru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1
 • vlhkost materiálu udržujeme 50-60 %
 • ukládaný materiál není nutno míchat (metoda "Lasagne")
 • hrubší suroviny je před kompostováním vhodné podrtit na malé části
 • pro urychlení procesu kompostování lze přidávat tenké vrstvy hotového kompostu