Environmentální hlediska kompostování:

  • Kompost je obnovitelným zdrojem živin pro rostliny
  • Kompost je stabilním hnojivem s organicky vázanými živinami, včetně dusíku
  • Kompost dodává do půdy organickou hmotu a mikroflóru, která pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti i úrodnost půdy
  • Při hnojení kompostem je prokázáno rovněž snížení potřeby pesticidů a fungicidů
  • Dochází ke snížení emise skleníkových plynů i pachových látek

Kromě organické hmoty dodáme kompostem půdě i čisté živiny, snížíme tedy výrazně jejich potřebu.

Literatura uvádí, že cena živin v 1 tuně kompostu se pohybuje mezi 500,- až 1.000,- Kč.

Až třetinu takto vyjádřené ceny dosahuje cena dodaného dusíku a to ve formě přístupné pro rostliny.

Např. při použití kompostéru s objemem cca 1000 litrů získáme 400-500 kg kvalitního kompostu, a to se nám jistě vyplatí!

Uvažujeme-li plochy veřejné zeleně v obci, používá se pro výpočet výtěžnosti zelené hmoty koeficient 4,5 až 16 tun/ha za rok. To znamená, že z každého aru zelené plochy vyprodukujeme 30 - 80 kg kompostu v závislosti na počtu sečí, intenzitě hnojení a zalévání zeleně.

Plochy fotbalových hřišť mohou mít výtěžnost až 25 tun/ha za rok. Pokud zvolíme kompostování, musíme mít vytvořen prostor o objemu cca 20 m³ a získáme až 8 tun zeleného kompostu ročně.