Kompostování s EM:

Efektivní mikroorganismy (EMTM ) je obchodní značka odkazující na směs vybraných prospěšných druhů mikroorganizmů přírodního původu. Jedná se o bakterie mléčného kvašení, fotosyntetické bakterie, kvasinky, aktinomycety a plísně. Všechny tyto druhy pracují ve vzájemné symbióze a mohou žít společně vedle sebe.

Tato technologie se v posledních dvou desetiletích stala uznávanou nejen v rostlinné a živočišné výrobě, ale i při kompostování organického odpadu, čištění odpadních vod, redukci zápachů a sanaci životního prostřední.

V oblasti zemědělství je používán zejména produkt Flora Vital Agro. Je to roztok obsahující směs vybraných druhů mikroorganismů. Všechny jsou vzájemně kompatibilní a koexistují společně v melasové kultuře. Jeho prospěšnost při ošetřování a přípravě půdy je popsána v prospektu produktu.

Základní zásadou působení EMTM je interakce a využití mikroorganismů, které se již v určitém prostředí vyskytují. Díky těmto vlastnostem je produkt účinný i za proměnlivých podmínek a při každém jeho použití dochází k celé řadě pozitivních jevů probíhajících v souladu s přírodou a nikoli proti ní. Přirozeně eliminují škodlivé bakterie z prostředí, ve kterém jsou aplikovány, přičemž současně posilují přirozenou mikroflóru svého okolí, jsou tedy "prospěšné". Jejich nezávadnost je doložena certifikáty, umožňující jejich použití i v ekologickém zemědělství.

Jejich stěžejní vlastostí je skutečnost, že přípravky EM obsahují aerobní i anaerobní kultury bakterií a pracují tedy jak v aerobním, tak i v anaerobním prostředí.

Výše popsaných vlastností a účinků pomocného rostliného přípravku Flora Vital Agro je výhodné a prospěšné využít i při kompostování a to zejména v komunitních kompostárnách. Objemy jednotlivých surovin vkládaných do kompostu jsou během roku nevyvážené (je-li mnoho posečené trávy není listí, popř. štěpky). Zakládka je tedy z hlediska vstupních surovin zpočátku nevyvážená, hromadí se posečená tráva. Je prospěšné ji ošetřit postřikem přípravku Flora Vital Agro a zabránit tak rozšíření patogenů, plísní a zabránit tvorbě škodlivých výluhů, které provází i silný zápach. Ošetřenou zakládku překryjeme plachtou a v zakládce proběhne zpravidla proces anaerobní. Použité vstupní suroviny totiž v tomto případě zpravidla neumožňují nastartování správného aerobního kompostovacího procesu i kdybychom hromadu přahazovali nebo prováděli aeraci pomocí kompresoru. Každou další přijatou dávku materiálu pro kompostování s touto zakládkou promícháme a vytvoříme zakládku novou, kterou opět ošetříme postřikem EM. Tímto postupem zpracujeme veškeré materiály až po spadané listí a dřevní štěpku. Až v tomto okamžiku jsou vytvořeny podmínky požadované pro zdárný aerobní proces kompostování, který je použitým přípravkem EM rovněž podporován. Pokračujeme v přehazování jednotlivých založených zakládek v souladu s technologií. Travní hmotu můžeme ukládat do kompostů i na místech jejího vzniku (parky, hřiště atd.), po ovadnutí ji rovněž ošetříme přípravkem EM. Podrobnější popis je uveden v sekci komunitní kompostování. Často potřebujeme zpracovat i stávající staré hromady, které postupně vznikaly na území obce. Metodika je podrobně popsána v postupech u jednotlivých provedených aplikací.

 

Tímto způsobem jsme zabránili negativním jevům, které při kompostování často nastávají a zároveň jsme obohatili výsledný produkt, zelený kompost, o "prospěšné mikroorganizmy". Aplikací kompostu na veřejné plochy obce dosáhneme příznivého působení na půdu, popsané v prospektu. Jedná se zejména o stimulaci rozvoje rostlin a ochranu před nákazami a škůdci.

 

U domácího kompostování v kompostérech se nám zpravidla nepodaří nastartovat aerobní proces vůbec, příčiny jsou popsány v sekci  domácí kompostování . V tomto případě v kompostéru proběhne anerobní proces (fermentace) v mezofilním teplotním režimu (cca 38°C). Produkt je kompostu podobný, má však vyšší jednotkovou hmotnost (až 700g/litr) a je v něm zachováno více minerálů a živin ve formě přijatelnější pro rostliny. Na etiketě Flora Vital kompost - etiketa 0,5 litru.pdf (54,5 kB)  je popsán i způsob aplikace. Vyprodukované komposty jsou již 3 roky průběžně testovány a hodnoty laboratorních rozborů splňují parametry definované pro kompost nejvyšší kvality. Viz výsledky rozborů: Posouzení kvality kompostu - 2012-2014.pdf (79,5 kB)

 

Veškeré naše aplikace provádíme ve spolupráci s Katedrou mikrobiologie ČZU v Praze, výsledky průběžně konzultujeme.

Pracovníci katedry provádí i vlastní testování přípravků Flora Vital Agro a Kompost v kompostérech při různém složení vstupních surovin, povětrnostních podmínkách atd.