Odkud čerpáme informace?

 

Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník, zabývající se odpadovým hospodářstvím České republiky. Témata se týkají především předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využíváním nebo odstraňováním. Zabýváme se také druhotnými surovinami, náhradními palivy, ale i odstraňováním ekologických zátěží. Současně je fórem k výměně zkušeností, informování o nejnovějších trendech a změnách v legislativě u nás i v Evropské unii.

www.odpadoveforum.cz/cz/

www.predchazeniodpadu.cz

www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/

 

Komunitní kompostéry - dřevěné

https://www.palis.cz/komunitni-kompostery