Kompostování na školní zahradě nebo dvoře.

Pokud můžete kompostovat na zahradě a máte dostatek prostoru, bude se Vám pravděpodobně hodit některý z dřevěných kompostérů, s jehož kapacitou pohodlně zkompostujete jak zahradní odpad, tak odpad z odděleného sběru bioodpadů ve škole, např. zbytky zeleniny z kuchyně. Velmi se též osvědčilo i kompostování na volné hromadě, zejména posečenou trávu a listí inspiraci lze získat v pracovních postupech. Ve venkovním kompostéru již tato zfermentovaná hmota nepřitahuje hlodavce ani jiná zvířata a má dostatek času na úplné vyzrání. Vždy je nutné předem promyslet, jaký si pořídit kompostér, aby technologie kompostování a jeho kapacita odpovídala potřebám.

Více informací o pracovních postupech a metodách lze získat v sekci Kompostování s EM.

Pro realizaci odděleného sběru bioodpadů a kompostování ve školách je nutné zajistit kvalitní informovanost všech žáků, pedagogů, ale i obslužného personálu, školníka a uklízeček. Školy se mohou zapojit do několika programů podporujících třídění odpadů.  Inspiraci lze získat např. na webu www.komp ostuj.cz

Důležitá je rovněž spolupráce s obcí a jejich systémem třídění a zpracování BRO.