Co je to EM?

EM bylo vytvořeno ze slov "Effective Microorganisms" (efektivní mikroorganismy) a je obchodní značkou odkazující na skupinu mikrobiálních produktů vyrobených technologií, jež vyvinul profesor Dr. Teruo Higa z University of the Ryukyus v japonské Okinavě.
EM mají široké využití, nemají žádné nepříznivé účinky, ale jsou naopak prospěšné pro rostliny, zvířata i lidi.

EM Technology® se v posledních dvou desetiletích stalo uznávanou nejen v zemědělství, ale i při chovu zvířat, kompostování organického odpadu, při redukci zápachů, čištění odpadních vod, v bezpočtu průmyslových provozů, sanací životního prostřední a mnoho dalších, včetně lidského zdraví.

U všech produktů využívajících EM Technology® bylo v některé části jejich výrobního procesu použito EM·1®.

Hlavní produkt EM·1® je originální směs Efektivních Mikroorganismů vyvinutá profesorem Higou. V současné době se EM·1® vyrábí ve více než 55 zemích pod přímým dohledem profesora Teruo Higy a společnosti EMRO.

EM· 1® je roztok obsahující vybrané druhy mikroorganismů, včetně převládající populace mléčných bakterií a kvasinek a menším počtem fotosyntetických bakterií, aktinomycetů a jiných druhů organismů. Všechny jsou spolu vzájemně kompatibilní a mohou koexistovat společně v kapalné melasové kultuře.

Laicky řečeno, jsou to "dobré bakterie", prospěšné mikroorganismy, které přirozeně eliminují škodlivé bakterie z prostředí, přičemž současně posilují přirozenou mikroflóru (imunitní systém) svého okolí.

EM·1® je zcela netoxický a bezpečný pro člověka, zvířata a životní prostředí. Mikroorganismy v EM·1® jsou prospěšné a vysoce efektivní. Tyto mikroorganismy nejsou škodlivé, nejsou patogenní, nejsou chemicky syntetizovány ani nijak geneticky modifikované.

Po mnoho let, výzkum v Japonsku a dalších zemích opakovaně potvrzuje kompletní zdravotní nezávadnost a bezpečnost EM.

Viz sekce Certifikáty